Audyt

Zgodnie z definicją audyt to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Przeprowadzamy na zlecanie organizacji audyty wewnętrzne i zewnętrzne (drugiej strony). Nasz doświadczenie audytowe obejmuje tematyki z zakresu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, normy ISO27001 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji, normy ISO22301 – system zarządzania ciągłością działania.

Zespół audytowy prowadzony jest przez doświadczonego audytora z odpowiednimi certyfikatami. Nasi audytorzy zbierali doświadczenie w różnych rynkach prywatnych i publicznych. Audyty przeprowadzane są zgodnie z normą ISO19011.

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych każda firma, przetwarzająca dane osobowe powinna wykonać coroczne sprawdzenie przestrzegania wdrożonych zasad bezpieczeństwa oraz ich zgodności z prawem.

ISO27001

Pomagamy uzyskać certyfikat zgodności z normą ISO27001 – systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji jako audyt wewnętrzny lub wykonujemy audyt przed certyfikacyjny w celu upewnienia się, że wszystko prawidłowo pracuje.

ISO22301

Pomagamy uzyskać certyfikat zgodności z normą ISO22301 – systemy zarządzania i utrzymania ciągłości działania jako audyt wewnętrzny lub wykonujemy audyt przed certyfikacyjny w celu upewnienia się, że wszystko prawidłowo pracuje.

Napisz do nas