Do wdrożenia RODO pozostało tylko:

Voracity & RODO - Anonimizacja danych

IRI Voracity wspiera zarządzania ryzykiem i kontrolą bezpieczeństwa wrażliwych danych w firmowych i rządowych środowiskach informatycznych, poprzez wyszukiwanie i maskowanie wrażliwych danych w relacyjnych tabelach baz danych, plikach płaskich i wielu innych starszych i współczesnych źródłach danych. Za pomocą rozwiązania FieldShield, które jest funkcją rozwiązania IRI Voracity  szybko i skutecznie można dokonać anonimizacji danych w tych repozytoriach – aż do poziomu pola – zanim opuści zaporę. Dzięki temu rozwiązaniu można zabezpieczyć:

 • Dane osobowe (DO)
 • Dane medyczne (DM)
 • Dane kart kredytowych (PCI)

Jak to działa ?

W celu spełnienia wymogów wynikających z RODO, za pomocą modułu FieldShield w rozwiązaniu Voracity można dokonać lokalizacji i klasyfikacji Danych Osobowych, Danych Medycznych czy danych PCI w różnych źródłach z wbudowanymi narzędziami do profilowania danych i klasyfikacji. Następnie można przypisać określone zabezpieczenia dla poszczególnych danych, aby zabezpieczyć dane poprzez:

 • Szyfrowanie z wykorzystaniem już wbudowanych bibliotek, lub własnych
 • Filtrowanie kolumn na podstawie wcześniej zdefiniowanych warunków
 • Maskowanie danych poprzez zaciemnianie znaków lub manipulowanie ciągami
 • Pseudoanonimizacja, haszowanie, randomizacja

Uwaga! Zapraszamy na webinar w dniu 16.04.2018 o godzinie 10:00

Podczas tego webinara będziemy prezentować w jaki sposób można wykorzystać rozwiązanie IRI Voracity do anonimizacji danych osobowych w bazach danych i nie tylko.

Broszury Produktowe

[wpdm_package id=’3150′]
[wpdm_package id=’3198′]

Broszury Produktowe

Jakie źródła danych mogą być zabezpieczone ?
Standarowe
 • CSV
 • Delimited
 • Fixed Block File Format
 • LDIF
 • Line, Record, Variable Sequential
 • MicroFocus Variable Length & ISAM
 • RDBMS (Oracle, DB2, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Sybase, Teradata)
 • Text
 • XML
Tradycyjne
 • Adabas
 • C-ISAM Informix, D-ISAM
 • Datacom
 • DataFlex
 • dBase
 • IDMS
 • IMS
 • Intersystems
 • PostgresSQL
 • Unidata
Nowoczesne
 • Amazon EMR, RDS, etc.
 • Cloudera CDH & Impala
 • Hortonworks Hive
 • MapR Hive
 • MS SQL Azure
 • NoSQL (Cassandra & MongoDB)
 • Pivotal (Greenplum, Hive)
 • Spark SQL
 • Web-based (Eloqua, Hubspot, Marketo, SalesForce, etc.)
Wykrywanie danych wrażliwych

Voracity za pomocą funkcji wykrywania danych, może zidentyfikować oraz dokonać klasyfikacji danych osobowych z wielu źródeł, za pomocą:  wyszukiwania ciągów (literałów lub w słowniku), wzorców i zapytań typu “fuzzy-match”, raportów statystycznych i automatycznego tworzenia metadanych.

Anonimizacja danych za pomocą zdefiniowanych zadań

Voracity umożliwia utworzenie zadań, które będą uruchamiane zgodnie z założonymi parametrami startowymi. Anonimizacja danych osobowych może być wykonana jednocześnie na różnych źródłach danych.

Do anonimizacji można wykorzystać 12 rodzajów maskowania, a w tym:

 • Szyfrowanie i rozszyfrowanie (3DES EBC $ SSL, AES-128 & -256 CBC, GPG, FIPS-compliant OpenSSL i inne)
 • Pseudoanonimizacja
 • Maskowanie danych
 • Randomizacja danych
 • Haszowanie
 • Tokenizacja
 • Manipulacja ciągami
 • Własne funkcje