Man 1351317 640

Jak chronić firmę przed nieuczciwymi pracownikami?

Nielegalne kopiowanie danych, przekazywanie poufnych klauzul i umów korporacyjnych, jak również kradzież firmowych dokumentów – czy te praktyki dotyczą mojej firmy?

Nieuczciwe działania byłych lub obecnych pracowników wykorzystujących firmowe komputery zdarzają się coraz częściej. Więc jak chronić naszą firmę przed poważnymi stratami finansowymi?

Warto zastanowić się nad rozwiązaniami, które pozwolą na odpowiednią rekcję, a więc wprowadzić politykę bezpieczeństwa danych, która jest kluczem do sukcesu. Zabezpieczymy się nie tylko na wypadek wycieku danych przez nieuczciwego pracownika, ale również na wypadek awarii komputera lub przypadkowego skasowania danych. Wycieki cennych informacji zdarzają się każdego dnia, również w niewielkich przedsiębiorstwach. Dane są często po prostu wykradane lub omyłkowo wysyłane mailem do obcej osoby, co w rezultacie przynosi ogromne straty, gdyż firma musi na nowo budować swój wizerunek, wprowadzać nowe zabezpieczenia, płacić ekspertom szukającym źródła wycieku.

Jak zapobiec kradzieży danych z firmy?

Odpowiedz jest prosta. Zdefiniujmy, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i które informacje chronić. Następnym elementem jest zastosowanie przepisów o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa i zawarcie uregulowań wewnętrznych dotyczących pracowników. Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa poprzez zakup odpowiednich systemów bezpieczeństwa monitorujących i szyfrujących dane każdej organizacji. Takim rozwiązaniem może być proponowany przez nas DriveLock. Pierwsze co powinniśmy wykonać to unormowanie stosunków dostępu do konkretnych danych, dodatkowe zabezpieczenia w postaci haseł. Odpowiednia ochrona przed wirusami oraz złośliwym oprogramowaniem powinna być podstawą funkcjonowania sieci zewnętrznej i wewnętrznej firmy, co w dużym stopniu wpłynie na wypłynięcie i kradzież firmowych danych. Właściwie zabezpieczona wewnętrzna sieć informatyczna, dzięki której pracownicy mogą się ze sobą porozumiewać oraz przesyłać dane jest istotnym elementem, dlatego powinna być dodatkowo szyfrowana. Chodzi tu w głównej mierze o procesy uwierzytelniania danych, warto stosować dodatkowe procesy weryfikacyjne, wspominane przez nas klucze Yubikey, hasła oraz hasła uwierzytelniające.

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom w firmie jesteśmy w stanie zlokalizować zagrożenia związane z wyciekiem danych i możemy lepiej zabezpieczyć swój biznes przed konsekwencjami finansowymi i prawnymi.

Reasumując zadbajmy i zabezpieczmy naszą organizację w sposobów skuteczny i dostosowany do zagrożeń.

Jeżeli masz pytania dotyczące ochrony danych osobowych.

Napisz do nas.