Nasz adres

InBase Sp. z. o.o.

ul. Stanisława Lentza 10

02-956 Warszawa

+48 22 350 0140

biuro@inbase.pl

InBase sp z o.o. wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000467111, NIP:527-269-56-68.