Nasz adres

InBase Sp. z o.o.

ul. Stanisława Lentza 10

02-956 Warszawa

+48 22 350 01 40

biuro@inbase.pl

InBase Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000467111, NIP: 527-269-56-68.