Veeam Header1

Najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych

KAŻDY Z NAS MA DWIE MOŻLIWOŚCI:

1. POŚWIĘCAĆ RAZ W TYGODNIU PONAD POŁOWĘ CZASU NA TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH I REPLIKACJĘ MASZYN WIRTUALNYCH

2. ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIE VEEAM I ZAPOMNIEĆ O TYM PROBLEMIE

W dzisiejszych czasach wzrost ilości danych pozwala na stwierdzenie, iż tradycyjne narzędzia do backupu nie odpowiadają potrzebom dzisiejszych przedsiębiorstw.

Rozwiązania Veeam umożliwiają sprawne i efektywne tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych, szybkie i elastyczne odzyskiwanie oraz zaawansowaną replikację maszyn dzięki następującym funkcjom:
  • Odzyskiwanie całych maszyn wirtualnych, poszczególnych plików i elementów aplikacji
  • Szybkie, bezagentowe odzyskiwanie elementów oraz funkcje e-discovery dla programów Microsoft Exchang,  SharePoint i Active Directory
  • Przywracanie na poziomie transakcji w przypadku baz danych Oracle i baz danych SQL Server
  • Niższe wartości parametru RPO oraz 20-krotnie szybsze operacje backupu dzięki tworzeniu kopii zapasowych z migawek pamięci masowej Hewlett Packard Enterprise (HPE), NetApp, EMC i Nimble
  • W pełni zintegrowane funkcje odzyskiwania po awarii w oparciu o chmurę oraz szybkie i bezpieczne tworzenie kopii zapasowych w chmurze przy użyciu funkcji Veeam Cloud Connect za pośrednictwem usługodawcy
  • Automatyczne testowanie możliwości odzyskania danych z każdej kopii zapasowej i każdej repliki
  • Wbudowana akceleracja sieci WAN — umieszczanie kopii zapasowych i replik w lokalizacji zewnętrznej nawet 50-krotnie szybciej niż w przypadku zwykłego kopiowania plików
  • Nieograniczone repozytorium Scale-out Backup Repository, bezpośredni dostęp do pamięci masowej oraz wbudowana deduplikacja i kompresja
  • Odzyskiwanie danych po awarii obejmujące przełączanie awaryjne jednym kliknięciem i powrót po awarii z maksymalnym ograniczeniem wpływu tych procesów na działalność firmy
  • …i nie tylko!

Osoby zainteresowane rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu.