Outsourcing

Wiedząc jak ważną a zarazem skomplikowaną kwestią jest ochrona danych osobowych oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji przygotowaliśmy ofertę outsourcingu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz usługę monitoringu incydentów bezpieczeństwa w oparciu o wdrażane przez nas rozwiązania z tego zakresu.

Outsourcing funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

W myśl ustawy o ochronie danych osobowych administratorem bezpieczeństwa informacji, może być osoba, która:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych;
  • nie była karana za umyślne przestępstwo.

Dodatkowo zgodnie z ustawą administrator bezpieczeństwa informacji musi podlegać bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej (zarząd, dyrektor szkoły, Wójt gminy itd..), który jest administratorem danych osobowych. Należy także zwrócić uwagę, że w myśl następnych zapisów należy takiemu administratorowi bezpieczeństwa informacji zapewnić odpowiedni budżet i niezależność pracy.

Dlatego jednym z rozwiązań jest outsourcing funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, pełnionej przez  przez osobę z wieloletnim doświadczeniem w obszarze ochrony danych osobowych oraz posiadającej wszelkie ku temu kwalifikacje.

Outsourcing monitoringu bezpieczeństwa IT

Systemy bezpieczeństwa IT są często dość rozbudowanymi i skomplikowanymi rozwiązaniami. Często po wdrożeniu danego rozwiązania organizacja nie wie jak tak naprawdę prawidłowo z niego korzystać. Dlatego wychodząc na przeciw temu problemowi, nasza organizacja uruchomiła usługę zarządzania i monitoringu wdrażanych przez nas rozwiązań.

Dzięki temu zakupione rozwiązania przyniosą w pełni oczekiwany skutek.

Napisz do nas