ZASADY KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

 

 1. Użytkownik może w trakcie rejestracji konta wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail bezpłatnego newslettera.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na okresowym wysyłaniu wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego informującego o zmianach w prawie ochrony danych osobowych oraz produktach wspierających ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 4. InBase nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim. InBase wykorzystuje system FreshMail.pl do realizacji niniejszej usługi.
 5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link “wypisz się” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
 6. Usunięcie konta pocztowego użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 7. InBase zastrzega sobie prawo do:
  • wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,
  • czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
  • całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.
  • usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.