SysABI to platforma, która w ułatwia pracę ze zbiorami danych osobowych. Platforma pomoże w łatwy sposób spełnić wymogi stawiane przez UODO.

Zarządzanie rejestrem

Wygodne administrowanie rejestrem zbiorów danych osobowych. Aktualizowanie i udostępnianie rejestrów w przejrzysty sposób.

Generowanie upoważnień

Wygodne zarządzanie upoważnieniami. Automatyczne generowanie upoważnienia oświadczenia. Uprawnienia do wydawania upoważnień i oświadczeń można delegować innym pracownikom.

Zarządzanie incydentami

System umożliwia rejestrowanie incydentów bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i UODO.

Rejestr na Twojej stronie WWW

Automatyczne generowanie linku do rejestru danych osobowych na Twoją stronę WWW. Szybkie i bezpieczne udostępnianie rejestru danych osobowych.

Bezpieczny dostęp

Szyfrowane połączenie z platformą do zasobów bazy danych niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz i z jakiego urządzenia korzystasz.

Zarządzanie użytkownikami

W systemie możesz nadać uprawnienia dla swoich pracowników w zależności od potrzeb.

Wyślij do nas zapytanie