Webinar 19.05.2020 11:00

Webinar: Bezpieczeństwo zdalnej pracy – MFA 19.05.2020 11:00

Cyberbezpieczeństwo w dobie koronawirusa.

Technologie bezpieczeństwa w czasach ograniczeń i pracy zdalnej. Z tego powodu rola technologii informacyjnych w trudnych czasach jest bardzo istotna.

W czasie ograniczeń powodowanych koronawirusem z tego powodu wzrosło znaczenie ma możliwość pracy zdalnej. Obecnie wiele osób wykonuje pracę zdalną (Home Office), w związku z tym dostęp do zasobów firmowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa. Odpowiednie narzędzia uwierzytelniające zapewnią bezpieczeństwo dostępu do serwerów.

Ponieważ koronawirus szybko rozprzestrzenił się w ponad 70 krajach, w związku z tym bezpieczeństwo pracowników stało się coraz ważniejszym priorytetem. Bezpieczeństwo zapewniające dostęp do zasobów firmy po wdrażaniu inicjatyw zdalnych i domowych przez przedsiębiorców stało się najważniejsze.

Praca zdalna to po pierwsze problem z autoryzacją. Proces uruchamiania różnych mechanizmów uwierzytelniających dla różnych użytkowników do zasobów, może stać się bardzo złożony i frustrujące dla pojedynczego pracownika. 40% pracowników marnuje łącznie 24 godziny na rok, wprowadzając wiele danych uwierzytelniających w różnych aplikacjach. To z kolei generuje ogromne koszty związane z obsługą Helpdesk powiązane z zarządzaniem poświadczeniami. Szacuje się, że każde wezwanie do działu HelpDesk w celu zarządzania kontami powoduje roczne koszty Miliona $ dla działu IT.

iDENprotect

Odpowiedzią na ten problem jest rozwiązanie iDENprotect. Jest to zaawansowana platforma serwerowa MFA, która zarządza bezpieczeństwem dostępu w przedsiębiorstwie dla klientów w czasie wykonywania pracy zdalnej. Elastyczna architektura oparta na komponentach oraz możliwości korzystania z wielu protokołów, standardów bezpieczeństwa pozwala na wdrożenie w najbardziej złożonych środowiskach. Rozwiązanie to występuje jako rozwiązanie lokalne, oparte na chmurze lub jako hybryda. Proste i szybkie wdrożenie platformy MFA zagwarantuje Twojej organizacji ochronę, która zapewni bezpieczeństwo danych i systemów, a Przedsiębiorstwo pozostaje absolutnie pewne, że ludzie są tymi, za których się podają.

iDENprotect wykorzystuje moduł sprzętowy SETEE (Secure Enclave lub Trusted Execution Environment) i używa go jako skarbca do tworzenia i przechowywania klucza prywatnego (tożsamości), którego nie można skopiować ani nim manipulować.

Dzięki dużej liczbie gotowych integracji z innymi aplikacjami i systemami z tego powodu konfiguracja i używanie iDENprotect nie może być łatwiejsze. iDENprotect łączy ludzi z ich aplikacjami za pomocą wielu różnych metod autoryzacji. Gwarantuje to spójność, jedno identyczne poświadczanie dla użytkownika w całym przedsiębiorstwie, dające pewność, że iDENprotect odpowiednio zarządza bezpieczeństwem.

Oznacza to, że iDENprotect zapewnia bezpieczeństwo, które jest równie silne i zgodne z akceptowanymi w branży procesami zarządzania kluczami kryptograficznymi.

Zapisz się na webinar: