O NAS

Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w ochronie informacji, a w szczególności w ochronie danych osobowych i danych medycznych. Firma wspiera organizacje w obszarze ochrony danych osobowych – od technologii po aspekty prawne. Przeprowadzamy audyty zgodności procesów z wymogami RODO z uwzględnieniem wymogów branżowych, pomagamy wdrożyć odpowiednie mechanizmy zabezpieczające procesy w firmie w zgodności z UODO na poziomie organizacyjno-prawnym, jak i na poziomie technicznym. Zespoły oddelegowane do klienta są prowadzone przez doświadczonych pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami potwierdzonymi certyfikatami. Wspieramy także klientów podczas wdrażania normy ISO 27001 oraz prowadzimy szkolenia z bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Naszą misję niesienia pomocy w bezpieczeństwie informacji realizujemy poprzez oferowane przez nas usługi i produkty:

doradztwo w ochronie informacji i danych osobowych, wdrożenie kompletnego systemu ochrony informacji i danych osobowych w oparciu o ISO 27001, dostarczanie produktów do wsparcia zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych osobowych, które są zgodne z ISO 27001 i wytycznymi UODO, doradztwo informatyczne mające na celu podniesienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w komputerach i sieciach.

NASZE UMIEJĘTNOŚCI

  • ISO 27001 100% 100%
  • ISO 27001 100% 100%
  • ISO 27001 100% 100%
  • ISO 27001 100% 100%
  • ISO 27001 100% 100%
  • ISO 27001 100% 100%

W NASZYM PORTFOLIO ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

DLP

Ochrona przed wyciekiem danych z organizacji. Monitoring podłączanych do komputerów urządzeń. Monitoring aktywności użytkownika na plikach.

2FA – Silne uwierzytelnianie

Platforma umożliwiająca wprowadzenie dodatkowego mechanizmu uwierzytelniania podczas logowania.

SIEM – Wykrywanie incydentów IT

System wykrywający incydenty bezpieczeństwa IT, dzięki czemu zespół IT może zareagować w odpowiednim czasie.

~

Szyfrowanie

Szyfrowanie danych znajdujących się na komputerze, serwerze czy nawet danych znajdujących się w chmurze.

i

Zarządzanie Polityką Bezpieczeństwa

System umożliwiający kontrolę i nadzorowanie procedur, polityk i innych dokumentów, które podlegają kontroli.

Zarządzanie dostępem użytkowników

Możesz w bardzo szczegółowy sposób określić, którzy użytkownicy mają mieć dostęp do jakich zasobów.

Monitoring aktywności użytkowników

Kontrola co i kiedy dany użytkownik wykonał w systemie, nagrywanie sesji uprzywilejowanych użytkowników.

Systemy antywirusowe

Ochrona, wykrywanie i usuwanie złośliwego kodu z komputerów, serwerów oraz urządzeń mobilnych.

Zdalny dostęp

Bezpieczny i nadzorowany dostęp dla rożnych użytkowników zewnętrznych do Twoich zasobów wewnątrz sieci.

Zarządzanie certyfikatami IT

Wykrywanie, zarządzanie, blokowanie, uaktualnianie: certyfikaty SSL, certyfikaty Microsoft, CISO i inne.

Kopie bezpieczeństwa

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemów wirtualnych, szybkie i elastyczne narzędzie.

Wirtualizacja środowiska IT

Platforma umożliwiająca stworzenie wirtualnego środowiska w zależności od potrzeb i skali organizacji.

Nasze usługi

Outsourcing Bezpieczeństwa IT

Pomagamy wdrażać w organizacjach rozwiązania wspomagające nadzorowanie i wykrywanie incydentów bezpieczeństwa w oparciu o rozwiązania z naszego portfolio. Na zlecenie danej organizacji monitorujemy poziom bezpieczeństwa w środowisku IT. Pomagamy zapobiegać występowaniu incydentów bezpieczeństwa IT.

Ochrona Danych Osobowych

Wdrażamy zasady ochrony danych osobowych u klienta oraz pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych. Przygotowujemy pełną dokumentację wymaganą prawem, przeprowadzamy analizę ryzyka bezpieczeństwa, dokonujemy analizy wdrożonych zabezpieczeń pod kątem ochrony danych osobowych.

Audyty

Przeprowadzamy audyt zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa IT. Przeprowadzamy audyty zgodności z normą ISO 27001 – Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji oraz ISO 22301 – Zarządzanie procesem ciągłości działania w organizacji.

Nasi partnerzy