Szkolenia

Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu bezpieczeństwa informacji. Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych trenerów, które obejmują:

  • Wstęp do ochrony danych osobowych
  • Zarządzanie ryzykiem w obszarze danych osobowych
  • Przeprowadzenie sprawdzenia procesu ochrony danych osobowych
  • Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  • Wdrożenie ISO27001 – Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Wdrożenie ISO22301 – Systemu Zarządzania Ciągłości Działania

Przeprowadzamy także szkolenia przygotowane dla danej organizacji uwzględniając dany rynek oraz wymogi dodatkowe, które obowiązują daną organizację.

Ochrona Danych Osobowych

ISO27001

ISO22301

Napisz do nas