Szkolenia

Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu bezpieczeństwa informacji. Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych trenerów, które obejmują:

 • Wstęp do ochrony danych osobowych
 • Zarządzanie ryzykiem w obszarze danych osobowych
 • Przeprowadzenie sprawdzenia procesu ochrony danych osobowych
 • Wdrożenie ISO27001 – Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Wdrożenie ISO22301 – Systemu Zarządzania Ciągłości Działania

Przeprowadzamy także szkolenia przygotowane dla danej organizacji uwzględniając dany rynek oraz wymogi dodatkowe, które obowiązują daną organizację.

ISO/IEC 29151:2017
Praktyczne metody zabezpieczenia danych osobowych

1 dniowe otwarte szkolenie

W art. 32 RODO został nałożony obowiązek na organizację przetwarzające dane osobowe wdrożenia zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w stosunku do zidentyfikowanych zagrożeń dla przetwarzania danych osobowych.

Norma ISO/IEC 29151:2017 zawiera zasady dotyczące sposobów zabezpieczania danych osobowych. Celem szkolenia jest przedstawienie organizacji w jaki sposób z wykorzystaniem wskazanej normy może zaplanować i wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia podczas przetwarzania danych osobowych.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

Osób odpowiedzialnych za projektowanie, testowanie i wdrażania zabezpieczeń w procesie ochrony danych osobowych w organizacji oraz każda inna osoba zainteresowana sposobami zabezpieczania danych osobowych.

Osób pełniących funkcje Inspektora Danych Osobowych w organizacji, dla przedstawicieli działów IT i bezpieczeństwa ogólnego.

Główne zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • Wyjaśnienie pojęć normy
 • Omówienie zawartości normy
 • Główne role i odpowiedzialności
 • Praktyczne metody zabezpieczania danych osobowych w organizacji
 • Omówienie sposobu budowania procesu bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji

Szkolenie obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Poczęstunek i lunch

Koszt

714,00 zł brutto

Lokalizacja

Warszawa, ul. Stanisława Lentza 10

Termin

07.08.2019

ISO/IEC 29134:2017
Wytyczne dla oceny skutków
Art. 35 RODO

1 dniowe otwarte szkolenie

Nowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych w RODO wskazują, iż zgodnie z Art. 35 należy przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie może wiązać się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

Norma ISO/IEC 29134:2017 zawiera zasady podejście do procesy oceny skutków przetwarzania danych osobowych. Celem szkolenia jest prezentacja metody oceny skutków, które mogą się stać wskazówkami i podpowiedziami dla organizacji w momencie budowania procesu oceny skutków w myśl art. 35 RODO.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

Osób odpowiedzialnych za projektowanie, wdrażanie, nadzorowanie procesu oceny skutków przetwarzania danych osobowych w organizacji oraz każda inna osoba zainteresowana sposobami oceny skutków.

Osób pełniących funkcje Inspektora Danych Osobowych w organizacji, dla przedstawicieli działów prawnych, zgodności.

Główne zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • Wyjaśnienie pojęć normy
 • Co oznaczają pojęcia ryzyka i oceny skutków
 • Główne role i odpowiedzialności
 • W jaki sposób powiązać analizę ryzyka z wymogami RODO
 • Omówienie sposobu budowania procesu bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji w oparciu o analizę ryzyka

Szkolenie obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Poczęstunek i lunch

Koszt

714,00 zł brutto

Lokalizacja

Warszawa, ul. Stanisława Lentza 10

Termin

28.08.2019

Bezpieczeństwo danych osobowych w oparciu o normę
ISO/IEC 27001

2 dniowe otwarte szkolenie

Celem szkolenia jest prezentacja możliwości wdrożenia procesu ochrony danych osobowych w oparciu o normę ISO27001. Dodatkowo podczas szkolenia zostaną wskazane aspekty, które muszą być dodatkowo uwzględnione, aby spełnić wymagania wynikające z RODO.

Norma ISO/IEC 27001 jest standardem opisującym w jaki sposób w organizacji zbudować proces bezpieczeństwa informacji w oparciu o jej klasyfikację. Podczas szkolenia zostaną przedstawione mechanizmy w powiązaniu z innymi normami bazującymi na systemie bezpieczeństwa informacji budowy skutecznego procesu ochrony danych osobowych.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

Osób odpowiedzialnych za utrzymania istniejącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) opartym o normę ISO27001 przedstawiając co trzeba jeszcze zmienić, aby być zgodnym z RODO.

Dla organizacji, które jeszcze nie mają wdrożonego SZBI, ale chciałby spełnić wymogi RODO w oparciu on normę ISO/IEC 27001.

Osób pełniących funkcje Inspektora Danych Osobowych w organizacji, dla przedstawicieli działów prawnych, zgodności, przedstawicieli działu IT.

Główne zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • Wyjaśnienie czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)
 • Wyjaśnienie pojęć, terminów w normie
 • Omówienie struktury normy
 • Główne role i odpowiedzialności
 • W jaki sposób powiązać analizę ryzyka SZBI oraz z wymogami RODO
 • Omówienie norm uzupełniających SZBI w celu spełnienia wymagań RODO

Szkolenie obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Poczęstunek i lunch

Koszt

1353,00 zł brutto

Lokalizacja

Warszawa, ul. Stanisława Lentza 10

Termin

22.08.2019 – 23.08.2019

Napisz do nas