Polityka Prywatności i wykorzystania plików COOKIES w serwisie www.inbase.pl

Przywiązujemy szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających nasze serwisy. Wszelkie dane i informacje, które są gromadzone w logach naszych serwisów, wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Żadne dane zebrane podczas przeglądania naszych serwisów nie są przekazywane stronom trzecim. W naszych serwisach mogą być wykorzystywane pliki cookies, które służą do identyfikacji sesji użytkownika. Pliki cookies są to pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym (komputer, laptop, smartfon, tablet i inne) użytkownika. Zazwyczaj zawierają one nazwę urządzenia użytkownika z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer sesji. Pliki cookies wykorzystywane w naszych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwisu. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają informacje znajdujące się w naszym serwisie. Podczas realizacji zapytania są zapisywane między innymi następujące informacje:

 • czas nadejścia pytania
 • czas wysyłania odpowiedzi
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http
 • informację o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, w przypadku, gdy przejście na nasz serwis nastąpiło przez odnośnik (tzw. referer link)
 • informacje o przeglądarce, rozdzielczości używanego monitora.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze serwisy dla zapewniania jak najwyższego poziomu serwisu, logi są przeglądane w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki zostały zastosowane, czy na serwisie nie pojawił się jakiś błąd itd.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane informacje w logach naszych serwisów są przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania naszym serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami, które zajmują się administrowaniem naszego serwisu. Na podstawie logów są generowane raporty statystyczne za pomocą specjalnych narzędzi, które pomocne są w administrowaniu serwisami. Raporty te nie zawierają żadnych cech, które mogłyby posłużyć do identyfikacji osób odwiedzających nasze serwisy.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

W naszych serwisach pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

Działanie podstawowe

Tego rodzaju pliki cookies są niezbędne do zarządzania witrynami. Pozwalają nam one rozpoznać, jakim typem abonenta dany użytkownik jest i zapewnić zgodnie z tym odpowiednie usługi.

Działanie / Analityka

Używamy tych plików cookies żeby analizować, jak nasze witryny są dostępne, używane i jak działają. Te informacje są nam potrzebne do utrzymywania, zarządzania i ciągłego ulepszania naszych usług.

Funkcjonalność

Pliki cookies pozwalają nam na zarządzanie pewnymi funkcjami naszych witryn zgodnie z ustawieniami użytkownika. Oznacza to, że jeśli ktoś kontynuuje używanie witryny lub powraca do jej używania, możemy dostarczyć mu nasze usługi w taki sposób, w jaki zostały zaznaczone, aby były dostarczane poprzez rozpoznanie nazwy użytkownika (np. jeśli witryna wymaga logowania, użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać login i hasło).

W ramach naszego serwisu mogą być stosowane dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej. Cookies „stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

ZABLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES

Większość przeglądarek internetowych domyślnie pozwala na instalowanie plików cookies. Można jednak zablokować zapisywanie tych plików na komputerze poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej.

Opis blokowania plików cookies w przykładowych przeglądarkach:

Mozilla Firefox (wersja 19.02)

 • w Menu przeglądarki kliknij w zakładkę „Narzędzia”
 • wybierz „Opcje”
 • wybierz zakładkę „Prywatność”
 • nie odznaczaj pola wyboru „Akceptuj ciasteczka”

Internet Explorer 8

 • w Menu przeglądarki kliknij w zakładkę „Narzędzia”
 • wybierz „Opcje internetowe”
 • wybierz zakładkę „Prywatność”
 • w polu „Ustawienia” przesuń pasek do góry aż do wyświetlenia się komunikatu „Blokowanie wszystkich plików cookies”

Opis usuwania plików cookies w przykładowych przeglądarkach:

Internet Explorer 8

 • w menu przeglądarki kliknij w zakładkę „Narzędzia”
 • wybierz „Opcje internetowe”
 • na karcie „Ogólne” w obszarze „Historia przeglądania” kliknij przycisk „Usuń”
 • zaznacz pole wyboru obok przycisku „Pliki cookie”. Jeśli chcesz usunąć tylko pliki cookie, wyczyść wszystkie pozostałe pola wyboru
 • kliknij przycisk „Usuń”, a następnie kliknij przycisk „OK”.

Mozilla Firefox (wersja 19.02)

 • w Menu przeglądarki kliknij w zakładkę „Narzędzia”
 • wybierz „Wyczyść historię przeglądania”
 • wybierz okres za jaki chcesz usunąć pliki cookies
 • odznacz pole wyboru „Ciasteczka”

Uwaga! Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies” niektóre funkcje witryny mogą nie działać. Dodatkowe informacje dotyczące plików cookies możesz znaleźć tutaj {http://wszystkoociasteczkach.pl/}.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem portali inbase.pl oraz www.szkolenia.inbase.pl jest InBase Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-956 przy ul. Stanisława Lentza 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000467111, NIP: 527-269-56-68.

Może się Pani/Pan z nami kontaktować poprzez numer telefonu: 22 350 01 40 lub adres e-mail: [email protected].

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach (w zależności od wybranej usługi):
  1. rejestracji i utrzymania konta użytkownika portalu szkolenia.inbase.pl,
  2. przeprowadzenia szkolenia, wystawienia certyfikatu,
  3. przekazania newslettera drogą elektroniczną,
  4. wystawienia faktury VAT,
  5. archiwizacji dokumentacji zgodnie z przepisami prawa.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o Państwa zgodę,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą (w zależności od wybranej usługi) w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym, zakresie niezbędnym do wystawienia faktury VAT na Państwa prośbę, zakresie niezbędnym do przekazania newslettera drogą elektroniczną.
 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres realizacji celu, tzn. do czasu wycofania zgody, bądź przez okres realizacji umowy lub okres niezbędny do rozliczenia umowy, a także do czasu przedawnienia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W przypadku korzystania z newslettera może Pani/Pan w każdej chwili zgłosić pod adres: [email protected] prośbę o rezygnację z newslettera lub skorzystać z linku rezygnacyjnego otrzymywanego wraz z newsletterem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja celów wskazanych w pkt. 2).
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w  tym profilowaniu.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator portalu www.rejestracja.szkolenia.inbase.pl nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza danych osobowych innym użytkownikom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych podmiotów na podstawie przepisów prawa. InBase Sp. z o.o. może udostępnić dane osobowe zewnętrznym usługodawcom, którzy świadczą usługi na rzecz firmy InBase Sp. z o.o., takim jak hosting stron internetowych czy usług dostarczania wiadomości e-mail. Tego rodzaju podmioty trzecie będą otrzymywać lub posiadać dostęp do danych osobowych użytkownika w celu świadczenia wyżej wymienionych usług, ale w żaden sposób nie mogą przetwarzać danych osobowych do własnych celów.

INFORMACJA HANDLOWA

Administrator portalu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych informacji do użytkowników portalu takich jak: komunikaty systemu, życzenia, informacje o nowych wiadomościach. Takie informacje mogą dotyczyć bezpośrednio funkcjonowania portalu, bądź też innych spraw, nie stanowią jednak informacji handlowych. Każdy z użytkowników może wyrazić sprzeciw na otrzymywanie wyżej opisanych informacji.

ZMIANY

W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.