Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w ochronie informacji a w szczególności w ochronie danych osobowych i danych medycznych. Firma wspiera różne organizacje w obszarze ochrony danych osobowych od technologii po aspekty prawne. Przeprowadzamy audyty zgodności procesów z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z uwzględnieniem wymogów branżowych, pomagamy wdrożyć odpowiednie mechanizmy zabezpieczające procesy w firmie zgodne z GIODO na poziomie organizacyjno-prawnym jak i na poziomie technicznym. Zespoły oddelegowane do klienta są prowadzone przez doświadczonych pracowników z odpowiednimi certyfikatami. Wspieramy także klientów podczas wdrażania normy ISO27001 oraz prowadzimy szkolenia z bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Naszą misję niesienia pomocy w bezpieczeństwie informacji realizujemy poprzez oferowane przez nas usługi i produkty:

doradztwa w ochronie informacji & danych osobowych, wdrożenie kompletnego systemu ochrony informacji & danych osobowych w oparciu o ISO27001, dostarczanie produktów do wsparcia zarządzania bezpieczeństwem informacji & danych osobowych, które są zgodne z ISO27001 i wytycznymi GIODO, doradztwa informatycznego mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w komputerach i sieciach.