Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w ochronie informacji, a w szczególności w ochronie danych osobowych i danych medycznych. Firma wspiera różne organizacje w obszarze ochrony danych osobowych – od technologii po aspekty prawne. Przeprowadzamy audyty zgodności procesów z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z uwzględnieniem wymogów branżowych, pomagamy wdrożyć odpowiednie mechanizmy zabezpieczające procesy w firmie zgodne z UODO na poziomie organizacyjno-prawnym, jak i na poziomie technicznym. Zespoły oddelegowane do klienta są prowadzone przez doświadczonych pracowników z odpowiednimi certyfikatami. Wspieramy także klientów podczas wdrażania normy ISO 27001 oraz prowadzimy szkolenia z bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Naszą misję niesienia pomocy w bezpieczeństwie informacji realizujemy poprzez oferowane przez nas usługi i produkty:

doradztwa w ochronie informacji i danych osobowych, wdrożenie kompletnego systemu ochrony informacji i danych osobowych w oparciu o ISO 27001, dostarczanie produktów do wsparcia zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych osobowych, które są zgodne z ISO 27001 i wytycznymi UODO, doradztwa informatycznego mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w komputerach i sieciach.