Audyty RODO

Audyty RODO to jedna z wielu usług z zakresu ochrony danych osobowych oferowanych przez InBase!

Podejmij świadome decyzje dotyczące wdrożenie norm RODO, dzięki naszemu audytowi!

Czym jest audyt RODO?

Audyt RODO możemy porównać do szczegółowych badań lekarskich. Bez nich postawienie diagnozy nastręczyło by lekarzowi wielu problemów,  o ile nie byłoby niemożliwe. Bez szczegółowej diagnozy, mogłoby się także okazać że wszystkie nasze wysiłki i fundusze przeznaczone na terapię, nie byłyby współmierne do jej efektów. Wiele z podjętych działań mogło by się także okazać bezcelowe. Dokładnie taką samą funkcję pełni audyt RODO.

Dlaczego warto powierzyć nam wykonanie audytu RODO?

Zlecając audyt jednemu z wykwalifikowanych audytorów InBase, możesz mieć pewność że otrzymasz szczegółowi i rzetelny raport pokazujący cykl życia danych osobowych przetwarzanych w twojej firmie. Dzięki tym informacjom będziesz w stanie podjąć świadomą decyzję dotyczącą podjęcia dalszych kroków, koniecznych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Pomogą Ci one także wybrać odpowiedni sposób wdrożenia norm RODO.

 

 

audytorka RODO
s

UWAGA!

Zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. d RODO każdy administrator i podmiot przetwarzający jest zobowiązany do: regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania!

Co to oznacza w praktyce?

Najprościej mówiąc – im częściej poddajesz ocenie środowisko w jakim przetwarzane są dane osobowe w twojej organizacji, tym lepiej. Pamiętaj że regularny audyt RODO, pozwala wykryć wszelkie powstające problemy, na ich wczesnym etapie rozwoju! A jak wszyscy wiemy, lepiej zapobiegać niż leczyć!

Co ważne – zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. d RODO w twojej firmie niezbędne są nie tylko audyty RODO, lecz także regularne testowanie bezpieczeństwa IT w tym testy penetracyjne!

Wszystkie potrzebne do tego narzędzia znajdziesz w ofercie InBase!

Audyt RODO z InBase

Oddelegowane do klientów zespoły, kierowane są przez doświadczonego audytora. Nasze doświadczenie audytowe obejmuje tematykę z zakresu: Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, normy ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji), oraz normy ISO 22301 (system zarządzania ciągłością działania).

Norma ISO 22301

Pomagamy uzyskać certyfikat zgodności z normą ISO 22301 (systemy zarządzania i utrzymania ciągłości działania). Wykonujemy zarówno audyt wewnętrzny, jak i audyt przedcertyfikacyjny w celu upewnienia się, że wszystko działa należycie.

Norma ISO 27001

Oferujemy wdrożenie kompletnego systemu ochrony informacji i danych osobowych w oparciu o ISO 27001, dostarczanie produktów do wsparcia zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych osobowych, które są zgodne z ISO 27001 i wytycznymi UODO

Wykonujemy zarówno audyt wewnętrzny, jak i audyt przedcertyfikacyjny w celu upewnienia się, że wszystko działa należycie.

Poznaj inne z naszych usług

Szkolenia

Przejrzyj naszą ofertę dotyczącą szkoleń! Każde z nich odbywa się według starannie opracowanego programu, i prowadzone jest przez wykwalifikowanych trenerów

Outsourcing IOD i ochrona danych osobowych

Zapoznaj się z naszą usługą Outsourcingu IOD! Zawierz dane przetwarzane w twojej firmie jednemu z naszych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych z wieloletnim doświadczeniem!