Outsourcing inspektora ochrony danych

Outsourcing IOD jest jedną z oferowanych przez nas usług. Przekonaj się jak proste dla twojej firmy może być przestrzeganie reguł RODO! Zaufaj jednemu z naszych doświadczonych Inspektorów Ochrony Danych!

Czym jest outsourcing IOD?

Najprościej mówiąc outsourcing IOD to powierzenie nadzoru nad ochroną danych osobowych w firmie podmiotowi zewnętrznemu.

Dlaczego warto zdecydować się na takie rozwiązanie?

Podjęcie współpracy z jednym z wykwalifikowanych Inspektorów Ochrony Danych tworzących zespół InBase pomoże znacząco obniżyć koszty związane z ochroną danych osobowych w twojej firmie! Nie musisz już oddelegowywać pracownika do zadań związanych z ochroną danych osobowych, nie musisz ponosić wysokich kosztów jego szkolenia i martwić się tym jak poradzi sobie z przydzielonymi mu zadaniami!

Zyskujesz więc spokój, ponieważ masz pewność, że w twojej firmie działa wykwalifikowany Inspektor Ochrony Danych z wieloletnim doświadczeniem!

 

Zalety outsorcingu IOD oferowanego przez InBase

Redukcja kosztów

Brak zmartwień związanych z ochroną danych osobowych

Rzetelne rozwiązywanie problemów dotyczących ochrony danych

NOWOŚĆ! Darmowa ocena konieczności powołania Inspektora Ochrony Danych!

Nie jesteś pewien, czy twoja organizacja powinna wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych? Masz wątpliwości czy konieczne jest zgłoszenie wyznaczonego przez twoją firmę IOD Urzędowi Ochrony Danych Osobowych?

Nie czekaj! Skorzystaj z DARMOWEJ Oceny czy podmiot jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych!

Wiemy jak trudnym zadaniem jest dodarcie do wszystkich obowiązujących aktów prawnych, i ich dogłębne zrozumienie. Dodatkowo, analizując je sam, nigdy nie masz pewności co do tego, czy podjęta przez Ciebie decyzja będzie słuszna!

Oszczędź swój cenny czas, nerwy i nie ponoś zbędnego ryzyka!

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego i wybierz temat wiadomości „Darmowa ocena konieczności powołania IOD” – my zajmiemy się resztą!

Zaufaj jednemu z wykwalifikowanych specjalistów firmy InBase, który całkowicie za darmo przedstawi Ci rekomendacje dotyczące powołania IOD w twojej firmie!

Najważniejsze pytania

Czy moja firma musi korzystać z usług Inspektora Ochrony Danych?

Zgodnie z art. 37 ust.1 RODO

Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:

a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub

c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o czym mowa w art. 10.

Pamiętaj! Za nieprzestrzeganie regulacji RODO grożą wysokie kary finansowe! Nie ryzykuj – skorzystaj z usługi outsourcingu IOD oferowanej przez InBase!

Więcej na temat szczegółowych regulacji prawnych dowiesz się tutaj.

Jakie kwalifikacje powinien posiadać Inspektor Ochrony Danych?

IOD jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO.

Wymagany od inspektora poziom wiedzy fachowej nie jest jednoznacznie określony, ale zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi IODmusi być on współmierny do charakteru, skomplikowania i ilości danych przetwarzanych w ramach jednostki. Wyższy poziom wiedzy powinien być wymagany np. w przypadku:

  • wyjątkowo skomplikowanych procesów przetwarzania,
  • przetwarzania dużej ilości danych szczególnych kategorii,
  • podmiotów regularnie przekazujących dane do państw trzecich.

IOD powinien mieć odpowiednią wiedzę z zakresu krajowych, europejskich oraz sektorowych przepisów i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, a także dogłębną znajomość RODO. Jednocześnie powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat:

  • procesów przetwarzania, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych u administratora,
  • sektora, w którym działa administrator,
  • procedur administracyjnych i funkcjonowania jednostki

Dobry inspektor powinien posiadać nie tylko rozległą wiedzę z zakresu krajowych, europejskich oraz sektorowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Do odpowiedniego pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych, niezbędne jest też doświadczenie, a także znajomość sektora w którym działa Administrator Danych.

Decydując się na usługę outsourcingu IOD oferowaną przez InBase masz pewność że funkcja IOD będzie pełniona przez osobę z wieloletnim doświadczeniem w obszarze ochrony danych osobowych.

Więcej informacji o wszystkich zadaniach Inspektora Ochrony Danych, znajduje się tutaj.

Poznaj inne z naszych usług

U

Audyty

W naszej ofercie znajdziesz wszystkie niezbędne rodzaje audytów, które pomogą twojej firmie funkcjonować zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych.

Szkolenia

Przejrzyj naszą ofertę dotyczącą szkoleń! Każde z nich odbywa się według starannie opracowanego programu, i prowadzone jest przez wykwalifikowanych trenerów