Wszystkie dane wysyłane podczas połączenia są kompresowane, co znacząco obniża przeciążenie sieci!